Aktualności


 XXVI Kolokwia Psychologiczne PAN

Cykliczna konferencja Komitetu Psychologii PAN XXVI Kolokwia Psychologiczne PAN pt. „Badania psychologiczne relacji mózg – zachowanie” odbyła się w tym roku w Bydgoszczy w dniach 19-21 czerwca 2017. Jak zwykle podczas konferencji odbyło się posiedzenie Komitetu Psychologii PAN oraz posiedzenie Dziekanów i Dyrektorów Instytutów Psychologii. Więcej informacji: http://26kolokwiapsychologiczne.pl/

Serdecznie dziękujemy Instytutowi Psychologii UKW za gościnę w tym roku. Kolejne XXVII Kolokwia Psychologiczne w r. 2018 odbędą się w Toruniu.


Zebranie plenarne Komitetu Psychologii PAN

Podczas XXVI Kolokwiów Psychologicznych w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Komitetu Psychologii PAN. Dyskutowano wiele spraw ważnych dla środowiska naukowego, w tym m.in. Komitet przeciwstawił się przyznawaniu uprawnień do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich jednostkom, które nie mają odpowiednich kadr. Powołany został Zespół, który przygotuje stanowisko w tej sprawie.


Nagroda Prezesa Polskiej Akademii Nauk im. Andrzeja Malewskiego 2017 przyznana

Nagroda Prezesa Polskiej Akademii Nauk im. A. MalewskiegoPrezesa Polskiej Akademii Nauk im. A. Malewskiego przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w zakresie: 1) badań psychologicznych, 2) metodologii nauk społecznych, 3) badań interdyscyplinarnych, przy czym jedną z dyscyplin powinna być psychologia. Komitet Psychologii PAN w kadencji 2015-2018 powołał Kapitułę Nagrody w składzie: prof. prof. Jerzy Brzeziński, Jan Cieciuch, Dariusz Doliński, Janusz Grzelak (Przewodniczący), Czesław Nosal, Grzegorz Sędek, Michał Wierzchoń (Sekretarz). Kapituła wnioskowała do Prezesa PAN, który objął Nagrodę im. A. Malewskiego swoim patronatem, aby tegorocznym Laureatem został dr Maciej Stolarski, UW. Serdecznie gratulujemy! Zgodnie z tradycją, Laureat wygłosił wykład podczas Kolokwiów Psychologicznych.


Jubileusz dwudziestolecia kształcenia psychologów w Bydgoszczy

Podczas XXVI Kolokwiów Psychologicznych PAN w dniu 20 czerwca 2017 odbyła się specjalna sesja związana z jubileuszem kształcenia psychologów w Bydgoszczy. Instytut Psychologii UKW w obecnym kształcie powstał w 1996 r., a w roku akademickim 1996/97 uruchomione zostały studia psychologiczne. Gratulujemy jubileuszu!


Sześćdziesiąt lat studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim

W dniu 23 czerwca 2017 r. w sali amfiteatralnej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się konferencja pt. „Sześćdziesiąt lat studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim”. Gratulujemy jubileuszu!


Zmiany w Komisji ds. Testów

Dotychczasowy przewodniczący Komisji ds. Testów prof. dr hab. Jacek Paluchowski zrzekł się tej funkcji. W związku z tym dokonano wyboru nowego przewodniczącego. Została nim dr Monika Wróbel, natomiast funkcję sekretarza będzie pełnił dr Michał Parzuchowski.


Zasady korzystania z testów w badaniach naukowych

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanymi przez International Test Commission zasadami korzystania z testów i innych narzędzi oceny w badaniach naukowych. Opracowanie to powstało już jakiś czas temu, jest jednak stale aktualne.


Rekomendacja Rady Europy dla książki pod Honorowym Patronatem Komitetu Psychologii

Rada Europy oficjalnie rekomenduję książkę pt. "Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności”, która otrzymała Honorowy Patronat Komitetu Psychologii PAN.

Książka została również nominowana do finału Nagrody European Roma Spirit Award 2016.


Zebranie plenarne Komitetu Psychologii PAN

W dniu 17 marca 2017 odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Psychologii. Omówiono na nim m.in. odpowiedzi na listy skierowane do ministrów w sprawie uregulowania zawodu psychologa. Odpowiedzi te wskazują, że w MRPiPS nie są aktualnie prowadzone prace legislacyjne nad uregulowaniem zawodu psychologa, trwa natomiast przegląd uregulowań zawodu psychologa w państwach UE. Do stycznia 2018 będą ustalenia UE w tej sprawie, do tego czasu rząd nie podejmie nowych działań.
Komitet zapoznał się także z zasadami funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W różnych krajach niektóre kwalifikacje wchodzące w zakres pracy psychologa zapisywane są na różnych poziomach w tym systemie.


Zebranie plenarne Komitetu Psychologii PAN

15 listopada 2016 odbyło się zebranie plenarne Komitetu Psychologii PAN. Zostało przedstawione m.in. sprawozdanie z dotychczasowych prac Komisji ds. Testów, która opracowała regulamin oraz kryteria dotyczących wiarygodności badań testowych. Trwają prace nad elektronicznym Repozytorium Metod i Narzędzi. Dyskutowana była także sprawa uregulowania statusu prawnego zawodu psychologa. Podjęto uchwałę wspierającą apel stowarzyszeń zrzeszających psychologów. Skierowany został także list do przedstawicieli rządu w tej sprawie. Odbyła się także dyskusja dotycząca kształcenia w zakresie psychologii, która będzie kontynuowana.


Wybory uzupełniające członków PAN

W głosowaniu przeprowadzonym podczas Zgromadzenia Ogólnego PAN członkami korespondentami Akademii zostało 35 osób, a 28 uczonych zostało członkami rzeczywistymi. Spośród psychologów awans na członka rzeczywistego PAN uzyskał prof. Bogdan Wojciszke, natomiast wśród nowych członków korespondentów akademii znalazła się prof. Małgorzata Kossowska, której kandydaturę poparł Komitet Psychologii PAN. Serdecznie gratulujemy!

Aktualnie psychologię reprezentuje więc w PAN osiem osób - pięciu członków rzeczywistych: prof. prof. Jerzy Marian Brzeziński, Józef Kozielecki, Edward Nęcka, Jan Strelau i Bogdan Wojciszke oraz trzech członków korespondentów: prof. prof. Dariusz Doliński, Małgorzata Kossowska i Janusz Reykowski. Członkowie PAN są stałymi członkami Komitetu Psychologii PAN (pełny skład Komitetu Psychologii).


Nowy Skład Rady NCN

Ogłoszony został skład Rady NCN w kadencji 2016-2018. Psychologów reprezentuje w niej prof. Małgorzata Kossowska, która została wybrana na drugą kadencję. Serdecznie gratulujemy!


Nowy skład CK

W wyborach do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję 2017-2020 na członków CK w dziedzinie psychologii wybrani zostali dwaj członkowie Komitetu Psychologii PAN: prof. Jerzy Brzeziński i prof. Bogdan Wojciszke. Serdecznie gratulujemy!


Stanowisko Komitetu Psychologii PAN w sprawie projektu rozporządzenia MNiSW dotyczącego przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

W naszej ocenie zmiana w przepisach dotyczących sposobu wyliczania liczby publikacji wskazywanych do oceny przez jednostki naukowe (§ 23. 1. projektu rozporządzenia), polegająca na uwzględnieniu 2N zamiast 3N publikacji, gorzej różnicuje oceniane jednostki. Ewaluacja jednostek naukowych ma za zadanie dobrze różnicować jednostki o różnym potencjale naukowym, czemu lepiej służy dotychczasowy przelicznik 3N. (22 czerwca 2016)