Komisja Wyborcza Komitetu Psychologii PAN
1. Dr hab. Michał Wierzchoń
2. Dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW
3. Dr hab. Mariola Łaguna, prof. KUL (Sekretarz)


Komisja ds. Testów Psychologicznych

  1. Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński
  2. Prof. dr hab. Piotr Oleś
  3. Prof. dr hab. Jacek Paluchowski
  4. Dr Michał Parzuchowski (Sekretarz)
  5. Dr Monika Wróbel (Przewodniczący)

Efekty prac Komisji w kadencji 2015-2018:

Regulamin Komisji

Kryteria wiarygodności wyników badań diagnostycznych

Efekty prac Komisji w kadencji 2011-2015:

Recenzja Testu Drzewa
Biuletyn Komisji Testów Psychologicznych 1/2013


Komisja ds. Repozytorium Metod i Narzędzi

  1. Dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW
  2. Dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW
  3. Dr Barnaba Danieluk
  4. Dr Michał Parzuchowski

Komisja ds. Oceny Czasopism i Monografii Psychologicznych (w kadencji 2011-2015)
1. Dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW
2. Dr hab. Michał Harciarek, prof. UG
3. Prof. dr hab. Wojciech Pisula
4. Prof. dr hab. Grzegorz Sędek  
5. Dr hab. Michał Wierzchoń (Przewodniczący Komisji)