Nagroda Prezesa Polskiej Akademii Nauk im. Andrzeja Malewskiego

Nagroda im. Władysława Witwickiegoim. Władysława Witwickiego


Nagroda Prezesa Polskiej Akademii Nauk im. Andrzeja Malewskiego

Nagroda przyznawana jest młodym naukowcom (w wieku do 35 lat) za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie:
•    teorii psychologicznej,
•    badań psychologicznych,
•    metodologii nauk społecznych,
•    badań interdyscyplinarnych (jedną z dyscyplin powinna być psychologia).

Laureatem w r. 2017  w XIII edycji Konkursu Prezesa Polskiej Akademii Nauk o Nagrodę im. Andrzeja Malewskiego został dr Maciej StolarskiZgodnie z tradycją, Laureat wygłosił wykład podczas XXVI Kolokwiów Psychologicznych PAN.

Regulamin Nagrody

Kapituła Nagrody: prof. prof. Jerzy Brzeziński, Jan Cieciuch, Dariusz Doliński, Janusz Grzelak (Przewodniczący), Czesław Nosal, Grzegorz Sędek, Michał Wierzchoń (Sekretarz)

Dotychczasowi laureaci: Wojciech Cwalina, Aleksandra Łuszczyńska, Aleksandra Gruszka-Gosiewska, Michał Bilewicz, Wojciech Dragan, Piotr Sorokowski, Magdalena Senderecka, Maciej Karwowski, Michał Wierzchoń, Michał Harciarek, Aleksandra Cichocka.


Nagroda im. Władysława Witwickiego

Nagroda im. Władysława Witwickiego przyznawana jest przez Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. Nagroda jest  przyznawana za wybitne i twórcze prace naukowe w zakresie psychologii, opublikowane nie wcześniej niż w ciągu 4 lat poprzedzających przyznanie nagrody. W przypadkach szczególnie uzasadnionych może być przyznana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji i upowszechniania nauki, a także za wyróżniające się prace doktorskie i habilitacyjne. Nagroda może być przyznana osobom pracującym  naukowo, bez względu na posiadany stopień i tytuł naukowy. Prezydium Komitetu może proponować kandydatów do Nagrody, którą przyznaje Wydział I na posiedzeniu plenarnym.

Laureatem w r. 2016 został prof. Piotr Francuz za książkę „Imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu", Wydawnictwo KUL, 2013. Serdecznie gratulujemy!