Standardy dla rozpraw doktorskich 

Komitet Psychologii PAN opracował i przyjął wskazania dla środowiska naukowego psychologów dotyczące doktoratów:

Rekomendacje dotyczące rozprawy doktorskiej składanej jako "monografia naukowa",

Rekomendajce dotyczące rozprawy doktorskiej składanej jako zbiór artykułów,

oraz habilitacji:

Rekomendajce dotyczące habilitacji składanej jako zbiór artykułów.

Trwają dalsze prace nad rekomendacjami dotyczącymi habilitacji.