Aktualności


Profesor Malgorzata Fajkowska Prezydentem ISSID
Profesor Malgorzata Fajkowska została wybrana nowym Prezydentem Elektem The International Society for the Study of Individual Differences (ISSID). Serdecznie gratulujemy tej zaszczytnej funkcji!


Profesor Ewa Czerniawska Prezesem Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii

Profesor Ewa Czerniawska została wybrana nową Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. Tadeusza Tomaszewskiego w kadencji 2021-2024. Serdecznie gratulujemy!


Pożegnanie

Ze smutkiem informujemy, że w dniu 24 czerwca 2021 odszedł ks. prof. Zdzisław Chlewiński, wieloletni członek Komitetu Psychologii PAN, psycholog poznawczy, wieloletni pracownik naukowy KUL. Łączymy się w żalu z wychowankami i przyjaciółmi Profesora.


Odbyły się 29. Kolokwia Psychologiczne

W dniach 15-16 czerwca 2021 w trybie on-line odbyły się 29. Kolokwia Psychologiczne, doroczna konferencja Komitetu Psychologii PAN, w tym roku pod tytułem „Wdrożenia – między psychologią naukową a potrzebami praktyki”. Organizację Kolokwiów wspierały trzy ośrodki: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W trakcie konferencji odbyło się także spotkanie Dziekanów i Dyrektorów Wydziałów i Instytutów Psychologii oraz Posiedzenie Komitetu Psychologii PAN, w trakcie którego zostaną wręczone Nagrody Prezesa PAN im. Malewskiego za rok 2020 i 2021.


Konkurs Prezesa PAN o Nagrodę im. Andrzeja Malewskiego rozstrzygnięty

Laureatami Nagrody Prezesa PAN im. Andrzeja Malewskiego za rok 2020 i 2021 zostali dr Krystian Barzykowski z Instytut Psychologii UJ oraz dr hab. Łukasz Okruszek z Instytut Psychologii PAN. Serdecznie gratulujemy!


Standardy Komitetu Psychologii PAN dla habilitacji jako cyklu artykułów

Komitet Psychologii PAN przyjął rekomendacje dotyczące habilitacji przeprowadzanej na podstawie cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych przygotowane przez Zespół pod kierunkiem prof. Jerzego Brzezińskiego. Mają one charakter rekomendacji dla środowiska naukowego psychologów.


 

 

Rekomendacja Komitetu Psychologii PAN do Akademii Młodych Uczonych

Komitet Psychologii PAN udzielił rekomendacji dr hab. Karolinie Hansen jako kandydatce do Akademii Młodych Uczonych. Życzymy powodzenia na dalszych etapach!


Stanowiska Komitetu Psychologii PAN

W dniu 14 maja Komitet Psychologii PAN przyjął stanowisko w sprawie planowanej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W dniu 21 czerwca podjął Komitet Psychologii PAN uchwałę popierającą apel recenzentów w przewodzie profesorskim dr. hab. Michała Bilewicza.


Zmiana na stanowisku Redaktora Naczelnego „Polish Psychological Bulletin”

W związku z rezygnacją prof. Dariusza Dolińskiego z funkcji Redaktora Naczelnego „Polish Psychological Bulletin”, Komitet Psychologii PAN rekomendował dr hab. Tomasza Grzyba, prof. SWPS do pełnienia tej funkcji. Wyrazy podziękowania dla prof. Dariusza Dolińskiego za wiele lat pracy, która zaowocowała stale rosnącą pozycją czasopisma wydawanego przez PAN. Gratulacje i życzenia powodzenia dla nowego Redaktora!


Zmiana na stanowisku Redaktora Naczelnego „Przeglądu Psychologicznego”

W związku z rezygnacją prof. Andrzeja Sękowskiego z funkcji Redaktora Naczelnego „Przeglądu Psychologicznego”, którą pełnił przez wile lat, Polskie Towarzystwo Psychologiczne powołało na to stanowisko dr hab. Beatę Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM. Serdeczne podziękowania dla prof. Andrzeja Sękowskiego i gratulacje dla nowej Redaktor!


Profesor Jan F. Terelak nagrodzonym „Złotą Lotką"

Profesor Jan F. Terelak z Instytutu Psychologii UKSW został nagrodzony najwyższym wyróżnieniem polskich pilotów „Złotą Lotką" za całokształt w działalności lotniczej w zakresie psychologii lotniczej. Działalność astronautyczna Profesora w zakresie psychologii kosmicznej została doceniona przez Kapitułę Klubu Lotników i Kosmonautów. Zgodnie z obyczajem Laureat nagrody posadził drzewo swojego imienia w Alei Kosmonautów we Wrocławiu, w której rosną już dęby posadzone przez kilkudziesięciu astronautów z różnych krajów. Serdecznie gratulujemy!


Stanowisko Komitetu Psychologii PAN ws projektu ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim

W dniu 15 kwietnia 2021 Komitet Psychologii PAN przyjął wspólną uchwałę, opracowaną razem z innymi Komitetami Naukowymi Wydziału I PAN w sprawie projektu ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim.


Nowy Członek Komitetu Psychologii PAN
Dr hab. Sławomir Spiewak, prof. UJ dołączył do składu Komitet Psychologii PAN, w miejsce zmarłego prof. Piotra Francuza. Serdecznie witamy i życzymy powodzenia w nowej roli!


Stanowisko Komitetu Psychologii PAN ws nowej listy czasopism

Na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2021 Komitet Psychologii PAN przyjął stanowisko w sprawie publikacji “Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych” wydanej przez Ministra Edukacji i Nauki 09 lutego 2021.


XVII edycja Konkursu Prezesa PAN o Nagrodę im. Andrzeja Malewskiego

Komitet Psychologii PAN ogłasza XVII edycję Konkursu Prezesa PAN o Nagrodę im. Andrzeja Malewskiego. O nagrodę ubiegać się mogą naukowcy, którzy nie ukończyli 35 roku życia przed 1 stycznia 2021. Prawo zgłaszania kandydatów/kandydatek do Nagrody mają naukowcy polscy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora i osoby zainteresowane ubieganiem się o Nagrodę. Więcej informacji w ogłoszeniu o konkursie.


Profesor Bogdan Wojciszke Doktorem Honoris Causa UKW
Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego nadał tytuł Doktora Honoris Causa prof. dr. hab. Bogdanowi Wojciszke. Serdecznie gratulujemy!


Profesor Grzegorz Sędek Laureatem nagrody za całokształt dorobku naukowego

Minister Edukacji i Nauki wyróżnił prof. dr hab. Grzegorza Sędka prestiżową nagrodą za całokształt dorobku naukowego. Serdecznie gratulujemy!


Patronat nad cyklem Seminaria Strelauowskie

Komitet Psychologii PAN objął swoim patronatem Seminaria Strelauowskie.


Posiedzenie Komitetu Psychologii PAN

W dniu 15 lutego 2021 odbyło się zdalne posiedzenie Komitetu Psychologii PAN.


Stanowisko Komitetu Psychologii PAN ws programu "Rozwój czasopism naukowych"

Komitet Psychologii PAN przyjął stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki dotyczącego programu „Rozwój czasopism naukowych” oraz przygotował opinię na temat dokumentu Polityka Naukowa Państwa. Zachęcamy także do zapoznania się z artykułem prof. Jerzego Brzezińskiego na temat proponowanych zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.


Tamara Walczak-Kozłowska laureatką konkursu na najlepszą pracę doktorską

Tamara Walczak-Kozłowska uzyskała pierwsze miejsce w konkursie na najlepszą pracę dyplomową, organizowanego przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nagrodzona rozprawa została przygotowana pod kierunkiem dr hab. Michała Harciarka, prof. UG i dr Magdaleny Chrzan-Dętkoś. Serdecznie gratulujemy!


Pożegnanie Profesora Piotra Francuza - Członka Komitetu Psychologii PAN

W dniu 14 listopada 2020 zmarł Profesor Piotr Francuz. Był nie tylko wybitnym naukowcem, otrzymał m.in. Nagrodę im. Władysława Witwickiego Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie psychologii, ale także cenionym wykładowcą – Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej wybrał go „Wykładowcą Roku 2011″. Przez dwie kadencje kierował Instytutem Psychologii KUL, angażował się w prace Komitetu Psychologii PAN, a także w wiele innych działań związanych z nauką, jako recenzent, ekspert NCN, członek zespołów redakcyjnych czasopism. Odszedł niespodziewanie, miał zaledwie 60 lat, będzie nam Go bardzo brakowało.


Poparcie dla oświadczenia Komitetu Nauk Filozoficznych PAN

Komitet Psychologii PAN udzielił poparcia dla oświadczenia Komitetu Nauk Filozoficznych PAN z dnia 9 listopada 2020 r.


Wieczór wspomnień poświęcony śp. Profesorowi Zbigniewowi Zaleskiemu 

Pracownicy Katedry Psychologii Emocji i Motywacji KUL zapraszają do udziału w wieczorze wspomnień poświęconym śp. Profesorowi Zbigniewowi Zaleskiemu. Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams w dniu 26 listopada 2020 w godzinach 17.30-19:30. Link do spotkania: https://bit.ly/3d12bhZ.
Zapraszają także do współtworzenia e-księgi wspomnień o Profesorze. Wspomnienia w wersji pisemnej prosimy wysłać do 16 listopada na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Kolejne pożegnania

W ostatnim czasie odeszły kolejne Osoby, ważne dla środowiska polskich psychologów.
W dniu 11 listopada 2020 zmarła Profesor Maria Manturzewska, ogromnie zasłużona dla rozwoju psychologii muzyki z Polsce.
W dniu 18 października 2020 zmarł Profesor Adam Frączek, wybitny psycholog społeczny, członek Komitetu Psychologii PAN poprzednich kadencji.


Stanowisko w sprawie orzeczenia TK

Komitet Psychologii PAN przyjął stanowisko w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. W głosowaniu on-line 29 osób głosowało za, 5 przeciw, w tym dwie osoby wyraziły zdanie odrębne.


Nagroda Polityki 2020
Dr Katarzyna Jaśko (UJ) otrzymała Nagrodę Naukową Tygodnika Polityka. Serdecznie gratulujemy!
Poszerzyła także skład Komitetu Psychologii PAN.


 Standardy dla rozpraw doktorskich składanych jako "monografia naukowa"

Komitet Psychologii PAN opracował i przyjął i przyjął podczas zebrania w dniu 23.09.2020 rekomendacje dotyczące rozprawy doktorskiej składanej jako "monografia naukowa". Te wskazania dla środowiska naukowego stanowią kontynuację prac, w efekcie których wypracowano wcześniej Standardów dla rozpraw doktorskich składanych jako zbiór artykułów.


 Profesor Tomasz Zaleśkiewicz członkiem Rady NCN

Członek Komitetu Psychologii PAN Profesor Tomasz Zaleśkiewicz został powołany do Rady Narodowego Centrum Nauki na kadencję 2020-2024. Serdecznie gratulujemy!


Stanowisko Komitetu Psychologii PAN w sprawie Ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

Komitet Psychologii PAN w dniu 3 września 2020 przyjął stanowisko w sprawie Ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt... i skierował list otwarty do najwyższych władz RP.


Stanowisko Komitetu Psychologii PAN w sprawie cenzury w czasopiśmie

Komitet Psychologii PAN  w dniu 3 września 2020 przyjął stanowisko w sprawie przypadku cenzury represyjnej w czasopiśmie „Dziecko Krzywdzone. Teoria – Badania – Praktyka”.


Kolejne pożegnania

W ostatnim czasie odeszły kolejne Osoby, ważne dla środowiska polskich psychologów.

29 lipca 2020 zmarł Profesor Andrzej Góralski, matematyk, metodolog, teoretyk twórczości, profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej, nauczyciel statystyki wielu polskich psychologów.

6 sierpnia 2020 odeszła Profesor Elżbieta Aranowska, wieloletni pracownik Wydziału Psychologii UW, a później UKSW, specjalista psychologii matematycznej,

4 września 2020 zmarł Profesor Jerzy Mellibruda, psycholog i psychoterapeuta, twórca i wieloletni dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Pożegnanie Honorowego Przewodniczącego Komitetu Psychologii PAN
4 sierpnia 2020 roku zmarł profesor Jan Strelau. W nekrologach o zmarłych profesorach zwykle grzecznościowo pisze się „wybitny”. Ale profesor Strelau był wybitny naprawdę. Komitet Psychologii żegna w Nim nie tylko znakomitego Uczonego, ale także szczególną osobę dla całego naszego środowiska. Profesor Strelau był bardzo mocno związany z Polską Akademią Nauk – był jej członkiem korespondentem od 1986 roku, a członkiem rzeczywistym od roku 1991. W roku 1981 przejął przewodniczenie Komitetowi Nauk Psychologicznych PAN od swego nauczyciela i mistrza – profesora Tadeusza Tomaszewskiego. Kierował Komitetem do roku 1993, a członkiem tego Ciała był do końca swoich dni. Członkiem aktywnym, nie żałującym swojego cennego czasu, sił i energii – zaangażowanych w to, by polska psychologia była jak najlepsza. Tacy ludzie jak profesor Strelau nie umierają nigdy. Będzie żył w pamięci nie tylko naszej, ale i kolejnych pokoleń psychologów.


Pożegnanie

Z głębokim żalem żegnamy Profesora Tadeusza Gałkowskiego, wybitnego psychologa rehabilitacji, związanego z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, który odszedł w dniu 29 lipca 2020.


Medal Homini Vere Academico dla Profesora Jerzego Brzezińskiego

Profesor Jerzy Brzeziński w dniu 28 lipca 2020 otrzymał z rąk JM Rektora UAM medal Homini Vere Academico. To piękne wyróżnienie dla Człowieka Uniwersytetu, zasłużonego Akademika. Serdeczne gratulacje!


Stanowisko Komitetu Psychologii PAN w sprawie języka debaty publicznej

Komitet Psychologii PAN przygotował stanowisko w sprawie języka debaty publicznej dotyczącej społeczności LGBT+. 


Powołanie Przewodniczącej PTP na członka Komitetu

Zgodnie z regulaminem, Komitet Psychologii PAN może powołać do swojego składu specjalistów z zakresu życia naukowego, gospodarczego i społecznego. Tradycyjnie w takim charakterze w skład Komitetu wchodziła osoba sprawująca funkcję Przewodniczącej PTP. Także i tym razem Komitet zaprosił do swojego składu dr Krystynę Panas, aktualną Przewodniczącą PTP.


Pierwsze posiedzenie Komitetu Psychologii PAN kadencji 2020-2023

W dniu 20.02.2020 odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Komitetu Psychologii PAN nowej kadencji. Członkowie Komitetu wyłonieni w wyborach otrzymali nominacje. Powołano także nowe składy organów Komitetu, o czym poniżej. Dyskutowano m.in. kwestie propozycji zmian w Ustawie dotyczących doktoratów, kwestie sposobu formułowania stanowisk i opinii Komitetu oraz sprawy organizacyjne Komitetu w nowej kadencji.


Wybory Prezydium Komitetu Psychologii PAN

Podczas pierwszego posiedzenia Komitetu wybrane zostało Prezydium w składzie:
Dr hab. Michał Harciarek, prof. UG, Przewodniczący Komitetu
Prof. dr hab. Mariola Łaguna, Zastępca Przewodniczącego Komitetu
Dr hab. Wojciech Dragan, Zastępca Przewodniczącego Komitetu
Dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ, Członek Prezydium Komitetu
Dr hab. Monika Wróbel, Członek Prezydium Komitetu
Pełny skład Komitetu na stronie: http://www.kompsych.pan.pl/


Powołanie Kapituły Nagrody im. Andrzeja Malewskiego

Podczas pierwszego posiedzenia Komitetu powołany został także nowy skład Kapituły Nagrody im. Andrzeja Malewskiego: prof. prof. Michał Bilewicz, Jerzy Brzeziński, Jan Cieciuch, Dariusz Doliński, Anna Grabowska, Piotr Oleś, Michał Wierzchoń. Kapituła wyłoniła ze swoje grona Przewodniczącego, którym został prof. Dariusz Doliński, a obowiązki Sekretarza przyjął dr hab. Michała Wierzchonia, prof. UJ. Kapituła w nowym składzie rozpatrzy kandydatury do nagrody zgłoszone w 16 edycji.


Powołanie Zespołu ds. Kryteriów Awansowych

Dla kontynuacji prac nad standardami dla rozpraw habilitacyjnych i doktorskich w dyscyplinie naukowej psychologia powołany został Zespół do Spraw Kryteriów Awansowych w składzie: prof. prof. Michał Bilewicz, Jerzy Brzeziński, Jan Cieciuch, Maria Lewicka, Piotr Oleś, Paweł Ostaszewski, Grzegorz Sędek, Michał Wierzchoń.


Powołanie Komisji ds. Repozytorium Metod i Narzędzi

Dążąc do upowszechnienia efektów wypracowanych przez Komisję ds. Repozytorium Metod i Narzędzi działającą w poprzedniej kadencji Komitetu, uzupełniono jej skład. Do Komisji weszli: prof. prof. Michał Bilewicz, Jan Cieciuch, Piotr Francuz, Michał Parzuchowski, Adam Tarnowski.

Efektem prac Komisji w kadencji 2016-2019 było opracowanie Repozytorium Metod i Narzędzi.


Wybory do Komitetu Psychologii PAN

PAN ogłosiła wyniki wyborów do Komitetów Naukowych na kadencję 2020-2023. Oprócz czterech Członków Rzeczywistych PAN, trzech Członków Korespondentów PAN oraz jednego Członka Honorowego Komitetu, w działania Komitetu Psychologii PAN włączą się nowo wybrane osoby. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy! Dziękujemy też za wszystkie oddane głosy w nowym systemie wyborczym PAN.


Nagroda im. Andrzeja Malewskiego 2020 – otwarcie konkursu

Komitet Psychologii PAN ogłasza XVI edycję Konkursu Prezesa Polskiej Akademii Nauk o Nagrodę im. Andrzeja Malewskiego. Nagroda przyznawana jest corocznie młodym naukowcom za wybitne osiągnięcia naukowe. O Nagrodę ubiegać się mogą naukowcy, którzy nie ukończyli 35 lat przed 1 stycznia 2020. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie do 8 lutego 2020 r. zapowiedzi swojego udziału lub zgłoszenia kandydata w Konkursie.


XXIX Kolokwia Psychologiczne

Coroczna konferencja Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, tym razem pod tytułem „Wdrożenia – między psychologią naukową a potrzebami praktyki” odbędzie się w dniach 15-1.06.2020 w Zegrzu k/Warszawy. W tym roku organizację Kolokwiów będą wspierać trzy ośrodki: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 


Aktywność Komitetu Psychologii PAN

Na stronie Komitetu zostało zamieszczone sprawozdanie z działalności Komitetu w r. 2019.


Nowa wersja Standardów APA

Jest już dostępna 7. edycja Standardów APA, obowiązująca od tego roku. 


Wybory do Komitetu Psychologii PAN

Dziękujemy wszystkim, którzy zarejestrowali się w systemie wyborczym PAN. Zgodnie z harmonogramem, do osób zarejestrowanych wysłany zostanie link do głosowania, które odbędzie się w dniach 16-20.12.2019. Więcej na stronie: http://wyborykomitety.pan.pl/


Roczniki Psychologiczne – zmiana Redaktora Naczelnego

Od stycznia 2020 pełne obowiązki Redaktora Naczelnego Roczników Psychologicznych przejmie dr hab. Wacław Bąk. Życzymy powodzenia!


Nagroda NCN

Dr hab. Michał Wierzchoń otrzymał prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Narodowe Centrum Nauki za szczególne osiągnięcia naukowe w zakresie badań podstawowych. Serdecznie gratulujemy!


Medale PTP

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego przyznał medale „Zasłużony dla polskiej psychologii", którym zostali uhonorowani prof. prof. Wanda Badura-Madej, Adam Biela, Marta Bogdanowicz, Jerzy Brzeziński, Czesław Czabała, Aleksandra Jaworowska, Małgorzata Kościelska, Ida Kurcz, Jerzy Mellibruda, Janusz Reykowski, Helena Sęk, Jan Strelau. Serdecznie gratulujemy


Pożegnania

Z głębokim żalem żegnamy dwóch wybitnych uczonych.

W dniu 5 lipca w Paryżu odeszła prof. dr hab. Hanna Malewska-Peyre, uczona, której tożsamość naukowa wiązała się z socjologią oraz z psychologią, należała zarówno do polskiego, jak i francuskiego środowiska akademickiego.

 

W dniu 31 sierpnia 2019 roku odszedł od nas prof. dr hab. Zbigniew Zaleski, psycholog związany przez większość swojej aktywności naukowej z Instytutem Psychologii KUL, ostatnio z Instytutem Psychologii UKSW, zaangażowany w międzynarodowe życie naukowe i społeczne, m.in. jako członek Parlamentu Europejskiego.


Zebranie Komitetu Psychologii PAN

W dniu 11 października 2019 odbyło się ostatnie, podsumowujące zebrania plenarne Komitetu Psychologii PAN kadencji 2016-2019.  


Nowy zarząd PSPS

Podczas XVI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, który odbył się w Poznaniu w dniach 20-22 września 2019 wybrany został nowy zarząd w składzie: Tomasz Grzyb – Prezes, Aleksandra Cisłak-Wójcik, Wiceprezes, Monika Wróbel – Sekretarz, Tomasz Besta – Skarbnik, Członkowie Zarządu: Agata Błachnio, Józef Maciuszek, Michał Parzuchowski. Życzymy powodzenia!


Nowy zarząd PSPRC

Podczas 28 Ogólnopolskiej Konferencji Rozwojowej, która odbyła się w dniach 13-15 czerwca 2019 w Olsztynie, podczas której Walne Zgromadzenie wybrało nowy zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka w składzie: Beata Krzywosz-Rynkiewicz – Prezes, Dorota Czyżowska – Wiceprezes, Jan Cieciuch – Wiceprezes, Alicja Kalus – Skarbnik, Ewa Gurba – Sekretarz, Członkowie Zarządu: Maria Kielar-Turska, Katarzyna Markiewicz, Elżbieta Rydz, Ludmiła Zając-Lamparska. Życzymy powodzenia!


Standardy dla rozpraw doktorskich składanych jako zbiór artykułów

Zespół Roboczy Komitetu Psychologii PAN do Spraw Kryteriów Awansowych opracowujący standardy dla rozpraw doktorskich w dyscyplinie naukowej psychologia przygotował wytyczne dotyczące rozprawy doktorskiej składanej jako „zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych”. Postulowane podwyższenie kryteriów uznawania jakiegoś zbioru artykułów naukowych za wypełniającego znamiona rozprawy doktorskiej jest zgodne z zapisami ustawowymi i może być przyjęte jako dodatkowe wymagania określone przez podmiot doktoryzujący.


Zebranie Komitetu Psychologii PAN

Doroczna konferencja Komitetu Psychologii PAN „Kolokwia Psychologiczne”, która w tym roku odbyła się w Gdańsku w dniach 17-19 czerwca 2019, była okazją do zebrania Komitetu Psychologii PAN, a także zebrania Dziekanów Wydziałów i Dyrektorów Instytutów Psychologii. Dyskutowane były m.in. kwestie standardów dla rozpraw doktorskich w dyscyplinie psychologia, projekt porozumienia między uczelniami w sprawie stażu podoktorskiego, deklaracja w sprawie zmiany klimatu. Przedstawiono także przebieg prac zespołu ds. oceny czasopism w dyscyplinie psychologia.


Nagroda im. Andrzeja Malewskiego 2019

Dr hab. Malwina Szpitalak, prof. UJ została tegoroczną laureatka Nagrody im. Andrzeja Malewskiego przyznawanej przez Prezesa PAN. Serdecznie gratulujemy!


Wybory do RDN

W wyniku wyborów do Rady Doskonałości Naukowej, które po raz pierwszy przeprowadzone zostały drogą elektroniczną, psychologię będą reprezentowali prof. prof Mariola Bidzan, Dariusz Doliński i Bogdan Zawadzki. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!


Zebranie Komitetu Psychologii PAN

W dniu 1 marca 2019 odbyło się zebrania Komitetu Psychologii PAN. Komitet m.in. rekomendował dr Katarzynę Jaśko (UJ) jako kandydatkę w wyborach do Akademii Młodych Uczonych PAN. Powołał także zespołu ds. kryteriów awansów naukowych, który ma zaproponować uzgodnienie wspólnych kryteriów awansów w dyscyplinie psychologia. W skład zespołu weszli przedstawiciele wszystkich jednostek naukowych posiadających uprawnienia do nadawania habilitacji z zakresu psychologii, które są reprezentowane w Komitecie Psychologii PAN, prof. prof. Piotr Oleś, Michał Harciarek, Jerzy Brzeziński, Michał Wierzchoń, Jan Cieciuch, Paweł Ostaszewski, Michał Bilewicz. Zespół przedstawi efekty swojej pracy podczas zebrania podczas Kolokwiów Psychologicznych, prezentując je także Dziekanom i Dyrektorom Instytutów. Komitet wnioskował także do MNiSW o włączenie wydawnictw Smak Słowa oraz Pracownia Testów Psychologicznych PTP na listę MNiSW oraz podwyższenia punktacji dla wydawnictwa Psychology Press.


Wybory do Komitetu Psychologii PAN

W bieżącym roku odbędą się Wybory do Komitetu Psychologii PAN. Podstawą sporządzenia listy osób, które mają bierne i czynne prawo wyborcze mają być dane uzyskane z Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI), dlatego bardzo prosimy o aktualizację tych danych, zwłaszcza adresów oraz e-maili. Prosimy o przekazanie tej Informacji wszystkim psychologom-samodzielnym pracownikom naukowym w jednostkach naukowych.


Wybory do RDN

Jednostki naukowe wskazały swoich kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej. Wydziały i Instytuty Psychologii zgłosiły kilku kandydatów, m.in. zgłoszeni zostali prof. prof. Lidia Cierpiałkowska, Dariusz Doliński, Piotr Francuz, Bogdan Zawadzki. Zachęcamy wszystkich do aktualizacji swoich danych w systemie POLON, co umożliwi wzięcie udziału w głosowaniu. 


Nowy zarząd PTP

Swoją kadencję w latach 2019-2021 rozpoczął nowy zarząd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Przewodniczącą PTP została wybrana dr Krystyna Teresa Panas. Życzymy powodzenia! 


Ankieta OZZP dotycząca Ustawa o zawodzie psychologa

W listopadzie 2018 roku w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zapadła decyzja o wznowieniu prac nad nową Ustawą o zawodzie psychologa. Ogólnopolski Zawiązek Zawodowy Psychologów, jako strona zaproszona przez Ministerstwo do konsultacji społecznych, opracował ankietę, w której pyta środowisko psychologów o jego oczekiwania i potrzeby związane z treścią nowej Ustawy. Dane będą zbierane do 30 czerwca 2019. 


Polacy w redakcjach czasopism z bazy Web of Knowledge

Dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ został członkiem redakcji dwóch czasopism: Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice oraz Frontiers in Psychology: Section Consciousness Research. Natomiast dr Krzysztof Cipor został redaktorem Journal of Numerical Cognition. Serdecznie gratulujemy!


Nowe współczynniki kosztochłonności dyscyplin naukowych

Wspólne działania Komitetu Psychologii PAN oraz Instytutów i Wydziałów psychologii przyniosły podwyższenie współczynnika kosztochłonności badań naukowych w zakresie psychologii. W aktualnej wersji projektu rozporządzenia wynoszą one 2 dla działalności naukowej oraz 1,5 dla kształcenia (na skali 1-4).


Zespół MNiSW ds. oceny czasopism

Do zespołu doradczego do spraw wykazów czasopism naukowych przy MNiSW dla dyscypliny naukowej psychologia zostali powołani: Przemysław Bąbel, Jan Cieciuch, Anna Grabowska, Małgorzata Kossowska, Mariola Łaguna, Grzegorz Sędek, Piotr Sorokowski, Michał Wierzchoń, Bogdan Wojciszke. 


Profesor Małgorzata Kossowska nową przewodniczącą Rady NCN

Podczas pierwszego posiedzenia Rady NCN w kadencji 2018-2020 Rada wybrała nową przewodniczącą, którą został prof. Małgorzata Kossowska. Serdecznie gratulujemy!


Polka w zarządzie ESCOM

Dr Maria Chełkowska-Zacharewicz (UŚ) została członkiem Rady Wykonawczej European Society for the Cognitive Sciences of Music (ESCOM). Serdecznie gratulujemy! 


Opinia Komitetu Psychologii PAN na temat współczynników kosztochłonności dyscyplin naukowych

Komitet Psychologii PAN zaopiniował projekt rozporządzenia MNiSW do Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Uwagi do projektu rozporządzenia MNiSW wskazujące na konieczność podwyższenia współczynnika kosztochłonności badań naukowych w zakresie psychologii zostały przekazane do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zostały one także poparte przez Wydziały i Instytuty Psychologii z kilku uniwersytetów. 


Doktorat honoris causa UMCS dla Profesora Jerzego M. Brzezińskiego

Profesor Jerzy M. Brzeziński został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uroczystość odbyła się 12 grudnia 2018. Serdecznie gratulujemy zaszczytnego wyróżnienia!

Zamieszczamy teksty laudacji, recenzji, a przede wszystkim wykładu Laureata pt. "Jakiego chcemy uniwersytetu?".


Jubileusz Profesora Jana F. Terelaka

Z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr. hab. Jana F. Terelaka, w dniu 7 grudnia w UKSW odbył się uroczysty benefis. Serdecznie gratulujemy jubileuszu!


Kandydaci do zespołów oceny czasopism

W odpowiedzi na apel MNiSW, Komitet Psychologii PAN zgłosił Kandydatów do zespołów oceny czasopism. Zgłoszeni zostali prof. prof. Jan Cieciuch, Grzegorz Sędek, Piotr Sorokowski, Michał Wierzchoń, Bogdan Wojciszke.

Warto przypomnieć, że aktualnie dwa wydawane w Polsce czasopisma psychologiczne są indeksowane w bazie Scopus, która (obok Web of Knowledge) stała się podstawą nowego wykazu czasopism MNiSW. Jest to Polish Psychological Bulletin, wydawany przez Komitet Psychologii PAN, oraz Roczniki Psychologiczne. Czasopismo Advances in Cognitive Psychology jest natomiast indeksowane w bazach Scopus oraz w Web of Knowledge. 


Nowy Członek Rady NCN 

Z przyjemnością informujemy, że Kandydatka rekomendowana przez Komitet Psychologii PAN dr hab. Joanna Golińska-Pilarek została powołana na członka Rady Narodowego Centrum Nauki. 


Nagrody Teofrasta 2018

Tegoroczne nagrody specjalne Teofrasta otrzymali prof. Jerzy M. Brzeziński oraz prof. Robert Cialdini. Nagrodę Teofrasta za najlepszą psychologiczną książkę naukową otrzymał dr hab. Łukasz Baka, a dwie równorzędne Nagrody w kategorii najlepsza książka popularnonaukowa otrzymali prof. Dariusz Doliński i dr hab. Tomasz Grzyb oraz Jolanty Pisarek i dr Paweł Fortuna. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!


Redaktor czasopisma z bazy Web of Knowledge

Dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl została członkiem Editorial Board czasopisma Journal of Constructivist Psychology. Serdecznie gratulujemy!


Opinia Komitetu Psychologii PAN na temat rozporządzeń do Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce

Komitet Psychologii PAN zaopiniował akty wykonawcze do Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Uwagi do projektów "Rozporządzenia MNiSW w sprawie jakości ewaluacji działalności naukowej" oraz "Rozporządzenia MNiSW w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych" zostały przekazane do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Sprostowanie ws Skali Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB-5)

W związku z informacją na temat oceny Skali Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB-5) zamieszczoną przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych Komitet Psychologii PAN zamieścił dodatkowy komentarz odnośnie tego testu. Skala ta była opiniowana przez Komisję ds. Testów Psychologicznych Komitetu Psychologii PAN, w recenzji podkreślono mocne strony skali, ale zasygnalizowano także jej ograniczenia. Inne testy do pomiaru inteligencji nie były przez Komisję opiniowane.


Kandydaci do Rady NCN

Komitet Psychologii PAN zgłosił kandydatury dr hab. Joanny Golińskiej-Pilarek oraz dr. hab. Mikołaja Cześnika, prof. Uniwersytetu SWPS na członków Rady Narodowego Centrum Nauki.


Odbyły się konferencje, przyznano nagrody

W Lublinie w dniach 21-23 września 2018 odbył się Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, podczas którego przyznane zostały nagrody ustanowione przez PSPS. Laureatem Nagrody dla Doświadczonego Badacza został prof. Paweł Boski, natomiast laureatką Nagrody im. Roberta Zajonca za znaczące publikacje naukowe młodego badacza została dr Katarzyna Cantarero. Serdecznie gratulujemy!


27 Kolokwia Psychologiczne

W dniach 23-25 czerwca 2018 w Toruniu odbyły się 27 Kolokwia Psychologiczne, podczas których odbyło się także posiedzenie Komitetu Psychologii PAN oraz zebranie Dziekanów i Dyrektorów Instytutów Psychologii. 

Podczas zebrania Komitet Psychologii PAN powołał zespół ds. Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, który ma opiniować akty wykonawcze do Ustawy. Zaproponowano także kandydatów do nowego składu Rady NCN, którzy (po przeprowadzeniu głosowania drogą elektroniczną) zostaną zgłoszeni do MNiSW. O wynikach głosowania powiadomimy wkrótce.


Nowy członek zagraniczny PAN

Zgodnie z rekomendacją Komitetu Psychologii PAN, prof. Daniel Bar-Tal został członkiem zagranicznym PAN. Serdecznie gratulujemy!


Nagroda im. Andrzeja Malewskiego 2018

Dr Łucja Bieleninik z Uniwersytetu Gdańskiego została tegoroczną laureatka Nagrody im. Andrzeja Malewskiego przyznawanej przez Prezesa PAN. Serdecznie gratulujemy!


Zebranie Komitetu Psychologii PAN

W dniu 16 marca 2018 odbyło się kolejne zebranie Komitetu Psychologii PAN. Przyjęto m.in.  oświadczenie ws wypowiedzi o charakterze antysemickim i ksenofobicznym.


Nagroda INS

Prof. dr hab. Emilia Łojek (UW) została laureatką nagrody the Paul Satz Mentoring Award przyznawanej przez the International Neuropsychological Society osobom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju studentów i młodszych pracowników naukowych w dziedzinie neuropsychologii. Serdecznie gratulujemy!


Redaktor czasopisma z bazy Web of Knowledge

Dr hab. Małgorzata Fajkowska, prof. IP PAN została od roku 2018 Associate Editor w czasopismach Personality and Individual Differences oraz w European Journal of Personality. Serdecznie gratulujemy! 


Jubileusz Profesora Stanisława Kowalika

W 2017 r. Profesor Stanisław Kowalik obchodził jubileusz pięćdziesięciolecia swojej pracy zawodowej. Uroczyste spotkanie jubileuszowe odbyło się 23 stycznia 2018 roku w AWF w Poznaniu.


Zebranie Komitetu Psychologii PAN

W dniu 24 listopada 2017 odbyło się zebranie Komitetu Psychologii PAN. W części naukowej zebrania wykład pt. „Regulacja emocji a problemowe picie alkoholu przez młode kobiety: rola niekorzystnych doświadczeń z dzieciństwa” wygłosiła dr hab. Małgorzaty Dragan, laureatka tegorocznej Nagrody Teofrasta. W części roboczej, oprócz innych dyskutowanych spraw, przedstawione zostały sprawozdania z dotychczasowych działań Komisja ds. Repozytorium Metod i Narzędzi oraz Komisji ds. Testów.


Uchwała w sprawie miejsca psychologii w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin
Podczas posiedzenia Komitetu Psychologii PAN w dniu 24 listopada 2017 podjęta została Uchwała w sprawie miejsca psychologii w ramach proponowanej nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin nauki i sztuki. Zachęcamy do zapoznania się z tekstem tej ważnej dla naszego środowiska uchwały, która została już przesłana do Adresatów.


Ogłoszenie o konkursie Prezesa PAN o Nagrodę im. Andrzeja Malewskiego

Komitet Psychologii PAN ogłasza XIV edycję Konkursu Prezesa Polskiej Akademii Nauk o Nagrodę im. Andrzeja Malewskiegoo Nagrodę im. Andrzeja Malewskiego. W 2017 r. nastąpiły istotne zmiany w Regulaminie Nagrody. Dorobek kandydatów jest aktualnie recenzowany przez recenzentów wyznaczonych przez Kapitułę Nagrody. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi przed 10 czerwca 2018 r.


List otwarty w sprawie standardów kształcenia psychologów
Członkowie Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz Dziekani i Dyrektorzy instytutów prowadzących kształcenie w dyscyplinie psychologia wystosowali List otwarty w sprawie podjęcia pilnych działań przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Komisję Akredytacyjną dotyczących standardów kształcenia w dyscyplinie psychologia, który został przekazany Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przewodniczącemu Polskiej Komisji Akredytacyjnej.


Benefis Profesora Bogdana Wojciszke

W dniu 27 października 2017 w Sopocie odbył się benefis profesora Bogdana Wojciszke. Wydarzeniu towarzyszyła debata „Dlaczego tak trudno być przyzwoitym człowiekiem?” 


Jubileusz Profesora Władysława Jacka Paluchowskiego

W 2017 r. profesor Władysław Jacek Paluchowski obchodzi jubileusz 70-lecia urodzin oraz 47-lecia swojej działalności naukowej. Serdecznie gratulujemy!

Z tej okazji 17 listopada 2017 w Instytucie Psychologii UAM odbyło się uroczyste spotkanie jubileuszowe.


Jubileusz Profesora Czesława Czabały

Z kolei jubileusz 50-lecia pracy naukowej obchodzi profesor Czesław Czabała. Serdecznie gratulujemy!

Uroczystość jubileuszowa odbyła się w dniu 24 listopada 2017 w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej:


Jubileusz Profesora Jerzego M. Brzezińskiego
W 2017 r. przypada siedemdziesiąta rocznica urodzin profesora Jerzego Mariana Brzezińskiego i czterdziestopięciolecie Jego pracy w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Serdecznie gratulujemy!  Z tej okazji 13 października 2017 Instytut Psychologii UAM zorganizował uroczyste spotkanie jubileuszowe


Jubileusz „Roczników Psychologicznych/Annals of Psychology”
W tym roku przypada również jubileusz 20-lecia ukazywania się „Roczników Psychologicznych/Annals of Psychology” oraz 60-lecia ukazania się pierwszego numeru czasopisma (w latach 1957-1997 pod nazwą „Roczniki Filozoficzne” zeszyt 4 „Psychologia”).


Polki w zarządach europejskich stowarzyszeń psychologicznych

Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska została wybrana do zarządu European Association of Social Psychology, dr Barbara Smorczewska została wybrana do zarządu European Association of Work and Organizational Psychology, dr hab. Małgorzata Fajkowska zostala wybrana do Board of Directors of International Society of Studies on Individual Differences. Serdecznie gratulujemy!

W tym roku swoje kadencje zakończyli prof. dr hab. Emilia Łojek w zarządzie International Neuropsychological Society, dr hab. Michał Bilewicz w zarządzie International Society of Political Psychology.


Odbyły się konferencje psychologiczne, przyznano nagrody

Wrzesień to czas konferencji i zjazdów naukowych. W Gdańsku w dniach 21-24 września 2017 odbył się 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, największe spotkanie psychologów różnych specjalności naukowych. Dziękujemy Organizatorom za wspaniałą gościnę!

W Toruniu w dniach 15-17 września 2017 odbył się Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, podczas którego przyznane zostały nagrody ustanowione przez PSPS (http://www.psps.badania.net/nagrody-psps/). Laureatką Nagrody dla Doświadczonego Badacza została prof. Maria Lewicka, natomiast laureatką Nagrody im. Roberta Zajonca za znaczące publikacje naukowe młodego badacza została dr Aneta Przepiórka. Redakcja „Psychologii Społecznej” przyznała nagrodę im. Solomona Ascha za najlepszy artykuł opublikowany przez młodego badacza w r. 2016 mgr Julii Zając. Gratulujemy!

Pracowania Psychologii Osobowości Instytutu Psychologii PAN wraz w Wydziałem Psychologii UW współorganizowała największą międzynarodową konferencję na temat różnic indywidualnych: International Society for the Study of Individual Differences (ISSID), która odbyła w Warszawie w dniach 24-28 lipca 2017 roku. Poprzednio ISSID gościł u nas 22 lata temu. W konferencji wzięło udział niemal 400 naukowców z ponad 30 krajów.

Więcej informacji o konferencjach psychologicznych znajduje się na naszej stronie internetowej.


XXVI Kolokwia Psychologiczne PAN

Cykliczna konferencja Komitetu Psychologii PAN XXVI Kolokwia Psychologiczne PAN pt. „Badania psychologiczne relacji mózg – zachowanie” odbyła się w tym roku w Bydgoszczy w dniach 19-21 czerwca 2017. Jak zwykle podczas konferencji odbyło się posiedzenie Komitetu Psychologii PAN oraz posiedzenie Dziekanów i Dyrektorów Instytutów Psychologii. Więcej informacji: http://26kolokwiapsychologiczne.pl/

Serdecznie dziękujemy Instytutowi Psychologii UKW za gościnę w tym roku. Kolejne XXVII Kolokwia Psychologiczne w r. 2018 odbędą się w Toruniu.


Zebranie Komitetu Psychologii PAN

Podczas XXVI Kolokwiów Psychologicznych w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Komitetu Psychologii PAN. Dyskutowano wiele spraw ważnych dla środowiska naukowego, w tym m.in. Komitet przeciwstawił się przyznawaniu uprawnień do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich jednostkom, które nie mają odpowiednich kadr. Powołany został Zespół, który przygotuje stanowisko w tej sprawie.


Nagroda Prezesa Polskiej Akademii Nauk im. Andrzeja Malewskiego 2017 przyznana

Nagroda Prezesa Polskiej Akademii Nauk im. A. MalewskiegoPrezesa Polskiej Akademii Nauk im. A. Malewskiego przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w zakresie: 1) badań psychologicznych, 2) metodologii nauk społecznych, 3) badań interdyscyplinarnych, przy czym jedną z dyscyplin powinna być psychologia. Komitet Psychologii PAN w kadencji 2015-2018 powołał Kapitułę Nagrody w składzie: prof. prof. Jerzy Brzeziński, Jan Cieciuch, Dariusz Doliński, Janusz Grzelak (Przewodniczący), Czesław Nosal, Grzegorz Sędek, Michał Wierzchoń (Sekretarz). Kapituła wnioskowała do Prezesa PAN, który objął Nagrodę im. A. Malewskiego swoim patronatem, aby tegorocznym Laureatem został dr Maciej Stolarski, UW. Serdecznie gratulujemy! Zgodnie z tradycją, Laureat wygłosił wykład podczas Kolokwiów Psychologicznych.


Jubileusz dwudziestolecia kształcenia psychologów w Bydgoszczy

Podczas XXVI Kolokwiów Psychologicznych PAN w dniu 20 czerwca 2017 odbyła się specjalna sesja związana z jubileuszem kształcenia psychologów w Bydgoszczy. Instytut Psychologii UKW w obecnym kształcie powstał w 1996 r., a w roku akademickim 1996/97 uruchomione zostały studia psychologiczne. Gratulujemy jubileuszu!


Sześćdziesiąt lat studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim

W dniu 23 czerwca 2017 r. w sali amfiteatralnej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się konferencja pt. „Sześćdziesiąt lat studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim”. Gratulujemy jubileuszu!


Zmiany w Komisji ds. Testów

Dotychczasowy przewodniczący Komisji ds. Testów prof. dr hab. Jacek Paluchowski zrzekł się tej funkcji. W związku z tym dokonano wyboru nowego przewodniczącego. Została nim dr Monika Wróbel, natomiast funkcję sekretarza będzie pełnił dr Michał Parzuchowski.


Zasady korzystania z testów w badaniach naukowych

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanymi przez International Test Commission zasadami korzystania z testów i innych narzędzi oceny w badaniach naukowych. Opracowanie to powstało już jakiś czas temu, jest jednak stale aktualne.


Rekomendacja Rady Europy dla książki pod Honorowym Patronatem Komitetu Psychologii

Rada Europy oficjalnie rekomenduję książkę pt. "Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności”, która otrzymała Honorowy Patronat Komitetu Psychologii PAN.

Książka została również nominowana do finału Nagrody European Roma Spirit Award 2016.


Zebranie Komitetu Psychologii PAN

W dniu 17 marca 2017 odbyło się posiedzenie Komitetu Psychologii. Omówiono na nim m.in. odpowiedzi na listy skierowane do ministrów w sprawie uregulowania zawodu psychologa. Odpowiedzi te wskazują, że w MRPiPS nie są aktualnie prowadzone prace legislacyjne nad uregulowaniem zawodu psychologa, trwa natomiast przegląd uregulowań zawodu psychologa w państwach UE. Do stycznia 2018 będą ustalenia UE w tej sprawie, do tego czasu rząd nie podejmie nowych działań.
Komitet zapoznał się także z zasadami funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W różnych krajach niektóre kwalifikacje wchodzące w zakres pracy psychologa zapisywane są na różnych poziomach w tym systemie.


Zebranie Komitetu Psychologii PAN

15 listopada 2016 odbyło się zebranie Komitetu Psychologii PAN. Zostało przedstawione m.in. sprawozdanie z dotychczasowych prac Komisji ds. Testów, która opracowała regulamin oraz kryteria dotyczących wiarygodności badań testowych. Trwają prace nad elektronicznym Repozytorium Metod i Narzędzi. Dyskutowana była także sprawa uregulowania statusu prawnego zawodu psychologa. Podjęto uchwałę wspierającą apel stowarzyszeń zrzeszających psychologów. Skierowany został także list do przedstawicieli rządu w tej sprawie. Odbyła się także dyskusja dotycząca kształcenia w zakresie psychologii, która będzie kontynuowana.


Wybory uzupełniające członków PAN

W głosowaniu przeprowadzonym podczas Zgromadzenia Ogólnego PAN członkami korespondentami Akademii zostało 35 osób, a 28 uczonych zostało członkami rzeczywistymi. Spośród psychologów awans na członka rzeczywistego PAN uzyskał prof. Bogdan Wojciszke, natomiast wśród nowych członków korespondentów akademii znalazła się prof. Małgorzata Kossowska, której kandydaturę poparł Komitet Psychologii PAN. Serdecznie gratulujemy!

Aktualnie psychologię reprezentuje więc w PAN osiem osób - pięciu członków rzeczywistych: prof. prof. Jerzy Marian Brzeziński, Józef Kozielecki, Edward Nęcka, Jan Strelau i Bogdan Wojciszke oraz trzech członków korespondentów: prof. prof. Dariusz Doliński, Małgorzata Kossowska i Janusz Reykowski. Członkowie PAN są stałymi członkami Komitetu Psychologii PAN (pełny skład Komitetu Psychologii).


Nowy Skład Rady NCN

Ogłoszony został skład Rady NCN w kadencji 2016-2018. Psychologów reprezentuje w niej prof. Małgorzata Kossowska, która została wybrana na drugą kadencję. Serdecznie gratulujemy!


Nowy skład CK

W wyborach do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję 2017-2020 na członków CK w dziedzinie psychologii wybrani zostali dwaj członkowie Komitetu Psychologii PAN: prof. Jerzy Brzeziński i prof. Bogdan Wojciszke. Serdecznie gratulujemy!


Stanowisko Komitetu Psychologii PAN w sprawie projektu rozporządzenia MNiSW dotyczącego przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

W naszej ocenie zmiana w przepisach dotyczących sposobu wyliczania liczby publikacji wskazywanych do oceny przez jednostki naukowe (§ 23. 1. projektu rozporządzenia), polegająca na uwzględnieniu 2N zamiast 3N publikacji, gorzej różnicuje oceniane jednostki. Ewaluacja jednostek naukowych ma za zadanie dobrze różnicować jednostki o różnym potencjale naukowym, czemu lepiej służy dotychczasowy przelicznik 3N. (22 czerwca 2016)