Nagroda Prezesa Polskiej Akademii Nauk im. Andrzeja Malewskiego

Nagroda Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN im. Władysława Witwickiego


Nagroda Prezesa Polskiej Akademii Nauk im. Andrzeja Malewskiego

Nagroda przyznawana jest młodym naukowcom (w wieku do 35 lat) za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie:
•    teorii psychologicznej,
•    badań psychologicznych,
•    metodologii nauk społecznych,
•    badań interdyscyplinarnych (jedną z dyscyplin powinna być psychologia).

Nagroda im. Andrzeja Malewskiego 2021 – otwarcie konkursu

Komitet Psychologii PAN ogłasza XVII edycję Konkursu Prezesa PAN o Nagrodę im. Andrzeja Malewskiego. O nagrodę ubiegać się mogą naukowcy, którzy nie ukończyli 35 roku życia przed 1 stycznia 2021. Prawo zgłaszania kandydatów/kandydatek do Nagrody mają naukowcy polscy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora i osoby zainteresowane ubieganiem się o Nagrodę.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie:

• do 1 marca 2021 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zapowiedzi swojego udziału lub zgłoszenia kandydata w Konkursie z podstawowymi danymi (data urodzenia, adres mailowy, telefon, afiliacja, obszar zainteresowań),

• a do dnia 15 marca 2021 r. na utworzony przez Kapitułę indywidualny adres konta kandydata/kandydatki: (1) szczegółowego życiorysu akademickiego, (2) spisu
najlepszych wg kandydata/kandydatki publikacji (do 5) wraz z uzasadnieniem ich doboru, (3) elektronicznych kopii tych publikacji.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi przed 15 czerwca 2021 r i zostanie ogłoszone w trakcie Kolokwiów Psychologicznych PAN.

Ogłoszenie konkursu 2021

Regulamin konkursu

 

Laureatka Nagrody im. Andrzeja Malewskiego 2019

Dr hab. Malwina Szpitalak, prof. UJ została tegoroczną laureatka Nagrody im. Andrzeja Malewskiego przyznawanej przez Prezesa PAN. Serdecznie gratulujemy!

 

Kapituła Nagrody w kadencji 2020-2023: prof. prof. Michał Bilewicz, Jerzy Brzeziński, Jan Cieciuch, Dariusz Doliński (Przewodniczący), Anna Grabowska, Piotr Oleś, Michał Wierzchoń (Sekretarz)

Dotychczasowi laureaci: Wojciech Cwalina, Aleksandra Łuszczyńska, Aleksandra Gruszka-Gosiewska, Michał Bilewicz, Wojciech Dragan, Piotr Sorokowski, Magdalena Senderecka, Maciej Karwowski, Michał Wierzchoń, Michał Harciarek, Aleksandra Cichocka, Maciej Stolarski, Łucja Bieleninik, Malwina Szpitalak.

 


Nagroda im. Władysława Witwickiego

Nagroda im. Władysława Witwickiego przyznawana jest przez Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. Nagroda jest  przyznawana za wybitne i twórcze prace naukowe w zakresie psychologii, opublikowane nie wcześniej niż w ciągu 4 lat poprzedzających przyznanie nagrody. W przypadkach szczególnie uzasadnionych może być przyznana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji i upowszechniania nauki, a także za wyróżniające się prace doktorskie i habilitacyjne. Nagroda może być przyznana osobom pracującym  naukowo, bez względu na posiadany stopień i tytuł naukowy. Prezydium Komitetu może proponować kandydatów do Nagrody, którą przyznaje Wydział I na posiedzeniu plenarnym.

Laureatem w r. 2016 został prof. Piotr Francuz za książkę „Imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu", Wydawnictwo KUL, 2013. Serdecznie gratulujemy!