Nagroda Prezesa Polskiej Akademii Nauk im. Andrzeja Malewskiego

Nagroda Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN im. Władysława Witwickiego


Nagroda Prezesa Polskiej Akademii Nauk im. Andrzeja Malewskiego

Nagroda przyznawana jest młodym naukowcom (w wieku do 35 lat) za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie:
•    teorii psychologicznej,
•    badań psychologicznych,
•    metodologii nauk społecznych,
•    badań interdyscyplinarnych (jedną z dyscyplin powinna być psychologia).

Nagroda im. Andrzeja Malewskiego 2020 – otwarcie konkursu

Komitet Psychologii PAN ogłasza XVI edycję Konkursu Prezesa Polskiej Akademii Nauk o Nagrodę im. Andrzeja Malewskiego. Nagroda przyznawana jest corocznie młodym naukowcom za wybitne osiągnięcia naukowe. O Nagrodę ubiegać się mogą naukowcy, którzy nie ukończyli 35 lat przed 1 stycznia 2020 r. 

Ogłoszenie konkursu 2020

Regulamin konkursu

Laureatka Nagrody im. Andrzeja Malewskiego 2019

Dr hab. Malwina Szpitalak, prof. UJ została tegoroczną laureatka Nagrody im. Andrzeja Malewskiego przyznawanej przez Prezesa PAN. Serdecznie gratulujemy!

 

Kapituła Nagrody w kadencji 2020-2023: prof. prof. Michał Bilewicz, Jerzy Brzeziński, Jan Cieciuch, Dariusz Doliński (Przewodniczący), Anna Grabowska, Piotr Oleś, Michał Wierzchoń (Sekretarz)

Dotychczasowi laureaci: Wojciech Cwalina, Aleksandra Łuszczyńska, Aleksandra Gruszka-Gosiewska, Michał Bilewicz, Wojciech Dragan, Piotr Sorokowski, Magdalena Senderecka, Maciej Karwowski, Michał Wierzchoń, Michał Harciarek, Aleksandra Cichocka, Maciej Stolarski, Łucja Bieleninik, Malwina Szpitalak.

 


Nagroda im. Władysława Witwickiego

Nagroda im. Władysława Witwickiego przyznawana jest przez Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. Nagroda jest  przyznawana za wybitne i twórcze prace naukowe w zakresie psychologii, opublikowane nie wcześniej niż w ciągu 4 lat poprzedzających przyznanie nagrody. W przypadkach szczególnie uzasadnionych może być przyznana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji i upowszechniania nauki, a także za wyróżniające się prace doktorskie i habilitacyjne. Nagroda może być przyznana osobom pracującym  naukowo, bez względu na posiadany stopień i tytuł naukowy. Prezydium Komitetu może proponować kandydatów do Nagrody, którą przyznaje Wydział I na posiedzeniu plenarnym.

Laureatem w r. 2016 został prof. Piotr Francuz za książkę „Imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu", Wydawnictwo KUL, 2013. Serdecznie gratulujemy!