Drukuj

Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk jest samorządną, działającą w ramach Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, ogólnokrajową reprezentacją środowiska naukowego psychologów. W skład Komitetu wchodzą psychologowie, którzy są członkami Polskiej Akademii Nauk, samodzielni pracownicy naukowi wyłonieni w wyniku wyborów, a także specjaliści zaproszeni do udziału w pracach Komitetu.

Działania Komitetu Psychologii PAN służącą integrowaniu uczonych całego kraju oraz promowaniu wysokiej jakości badań naukowych, publikacji, nauczania psychologii. Dla realizacji tych zadań Komitet powołuje Komisje i Zespoły robocze.

Zadania Komitetu Psychologii PAN

Sprawozdania z działalności Komitetu Psychologii PAN w kadencji 2015-2019

Sprawozdania z działalności Komitetu Psychologii PAN w kadencji 2011-2015

 


 Zadania Komitetu Psychologii PAN

Komitetu Psychologii PAN realizuje zadania mieszczące się w następujących obszarach tematycznych:
1. Promowanie wysokiej jakości badań naukowych – promowanie twórczych dokonań, zwłaszcza publikowanych w obiegu międzynarodowym i stanowiących znaczący wkład do nauki. Realizacji tego celu służą między innymi dyskusje i referaty podczas zebrań plenarnych Komitetu oraz konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez Komitet, w tym zwłaszcza corocznej konferencji naukowej "Kolokwia Psychologiczne".
2. Promowanie wysokiej jakości publikacji naukowych w zakresie psychologii – temu celowi służy:
- wydawanie czasopism naukowych afiliowanych przy KP PAN: Polish Psychological Bulletin;
- ocena jakości czasopism naukowych i monografii z zakresu psychologii, we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- oddziaływanie na środowisko polskich psychologów badaczy w kierunku podtrzymywania i doskonalenia standardów publikacyjnych oraz publikowania wyników badań w obiegu międzynarodowym.
3. Promowanie wysokiej jakości kształcenia w zakresie psychologii - dyskutowanie kwestii jakości kształcenia, zwłaszcza sytuacji braku funkcjonujących rozwiązań legislacyjnych dotyczących zawodu psychologa.
4. Przygotowywanie opinii, ocen i ekspertyz na temat rozwiązań prawno-organizacyjnych dotyczących funkcjonowania jednostek naukowych i naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych, w tym zasad parametryzacji jednostek naukowych, organizacji studiów i jakości kształcenia w zakresie psychologii i nauk pokrewnych.
5. Promowanie dobrych praktyk dotyczących jakości badań, dydaktyki oraz etycznych aspektów aktywności naukowej.
6. Promowanie rozwoju naukowego i osiągnięć młodych badaczy, m.in. za pośrednictwem kolejnej edycji konkursu o Nagrodę im. Andrzeja Malewskiego.
7. Prowadzenie środowiskowej debaty na temat zagadnień istotnych dla środowiska psychologów, jak na przykład dobre praktyki w organizacji nauki, badaniach i nauczaniu psychologii, rozwój psychologii, promocja dobrych wzorów w zakresie aktywności akademickiej i społecznej badaczy oraz dydaktyków. Dyskusje te odbywają się podczas spotkań Komitetu, a także podczas spotkań z dziekanami wydziałów psychologii i dyrektorami instytutów psychologii w ramach konferencji „Kolokwia Psychologiczne”.
8. Podejmowanie aktualnych problemów zgłaszanych przez środowisko naukowe i społeczne.
9. Działania organizacyjne związane z koordynowaniem aktywności Komitetu, jego Komisji i Zespołów.


Sprawozdania z działalności Komitetu Psychologii PAN w kadencji 2015-2018

Sprawozdanie Komitetu Psychologii PAN za r. 2019

Sprawozdanie Komitetu Psychologii PAN za r. 2018

Sprawozdanie Komitetu Psychologii PAN za r. 2017

Sprawozdanie Komitetu Psychologii PAN za r. 2016


Sprawozdania z działalności Komitetu Psychologii PAN w kadencji 2011-2015

Sprawozdanie Komitetu Psychologii PAN 2015

 Sprawozdanie Komitetu Psychologii PAN 2014

 Sprawozdanie Komitetu Psychologii PAN 2013

 Sprawozdanie Komitetu Psychologii PAN 2012

 Sprawozdanie Komitetu Psychologii PAN 2011

 

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!