Wydziały i Instytuty prowadzace pięcioletnie jednolite studia magistarskie z psychologii

Zbliżające się konferencje psychologiczne

Ostatnio dobyły się konferencje psychologiczne

Nadesłane książki

 Zbliżające się konferencje psychologiczne

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zaburzenia neurorozwojowe w aspekcie biologicznym i psychospołecznym”

Rzeszów 8-9 marca 2018

Międzynarodowa konferencja "Between narcissism and entitlement: Self-enhancement in a cross-cultural perspective"

Warszawa, 4-6 kwietnia 2018

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Praktyczna Psychologia Sportu"
Gdańsk, 10-11 maja 2018
IX ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Problemy współczesnej profilaktyki”

Lublin, 15-16 maj 2018

VIII konferencja ZaBaWa (Zespołu Badania Wpływu Społecznego)

Łódź, 17-18 maja 2018

III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji

Lublin, 24-25 maja 2018

XXVII Konferencja Psychologii Rozwojowej

Kamień Śląski, 14-16 czerwca 2018

Miedzynarodowa konferencja ASSC

Kraków 25-29 czerwca 2018

III Konferencja Psychologii Pozytywnej

Warszawa 2-4 lipca 2018

39th STAR Conference Stress Anxiety and Resilience

Lublin 10-13 lipca 2018
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2018

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia – Konsumpcja – Jakość Życia”
Katowice, 19–20 września 2018

XV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej
Lublin 21-23 września 2018
VI Konferencja Narracyjna "Narracje i Rozwój"
Kazimierz Dolny, 27-29 września 2018

II Ogólnopolska Konferencja Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków
Interpersonalnych
Katowice, 18-19 października 2018
Seminarium "Psychologia Wychowawcza - Teorie"

Warszawa, 26-27 października 2018

 Ostatnio dobyły się konferencje psychologiczne

 

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Nauki Społeczne i Humanistyczne

- zakres współpracy na rzecz: innowacji społecznych

Kraków 1 grudnia 2017

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Nauki Społeczne i Humanistyczne

- zakres współpracy na rzecz: promocji i rozwoju badań interdyscyplinarnych
Katowice 29 września 2017

36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Gdańsk 21-24 września 2017

XIV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

Toruń 15-17 września 2017

ESCON Transfer of Knowledge Conference

Gdańsk 23-27 sierpnia 2017

Conference of the International Society for the Study of Individual Differences

Warszawa 24-28 lipca 2017

15th European Congress of Psychology

Amsterdam, 11-14 lipca 2017

9th European IACCP Confererence, International Association for Cross-Cultural Psychology
Warszawa 16-19 lipca 2017

XXVI Kolokwia Psychologiczne PAN

Cykliczna konferencja Komitetu Psychologii PAN

Bydgoszcz 19-21 czerwca 2017

Konferencja „Świat według Szmajkego”

Opole 6 -7 czerwca 2017

VI Ogólnopolska Konferencja „Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania”

Bydgoszcz 23-24 czerwca 2017

XI Konferencja Sekcji Psychologii Zdrowia PTP

Poznań 12-14 maja 2017

VIII konferencja naukowa z cyklu „Problemy współczesnej profilaktyki”

Lublin 16-17 maja 2017

VII Konferencja Bliżej Emocji

Lublin 18-19 maja 2017

VII Konferencja Zespołu Badania Wpływu (społecznego)

Lublin 19-20 maja 2017

XXVI Konferencja Psychologii Rozwojowej

Szczecin 1-3 czerwca 2017

Człowiek w sytuacji – ujęcie multidyscyplinarne

Warszawa, 14-17 listpada 2016

II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej "Oblicza integracji w obszarach teorii i praktyki psychologii klinicznej
Poznań, 24-26 listpada 2016

II Ogólnopolska Konferencja Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji IP UAM „Nauka i zarządzanie”
Poznań, 24-25 listpada 2016

I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Psychologia pracy a nowy wymiar ekologii życia człowieka”

Kraków, 25-27 listpada 2016

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca pt. „Kobiety i mężczyźni w rolach rodzinnych i zawodowych"

Łódź, 28-29 listpada 2016

XIII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej
Wrocław, 16-18 września 2016

The Ninth International Conference on the Dialogical Self
Lublin, 7-10 września

III Międzynarodowa Konferencja Motivation and Social Perception
Gdańsk, 19-21 lipca 2016

XXV Kolokwia Psychologiczne PAN

Poznań, 20-22 czerwca 2016

 Nadesłane książki

 

Bąk, W. (2017). Standardy Ja. Hierarchiczny model samowiedzy. Warszawa: Liberilibri.
Czerw, A. (2017). Psychologiczny model dobrostanu w pracy. Wartość i sens pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mróz, B. Kociuba, J., Osterloff, B. (2017). Sztuka aktorska w badaniach psychologicznych i refleksji estetycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.